0

Có hơn 45 Sản phẩm

CHỈNH NHA

 • Không có hình ảnh

  Dây Ligature Ormco

  Giá : 170.000
 • Face Mask

  Giá : 800.000
 • Không có hình ảnh

  Khâu chỉnh nha 3 ống

  Giá : 70.000
 • Không có hình ảnh

  Mắc cài R6,R7

  Giá : 50.000
 • Không có hình ảnh

  Thun chuỗi

  Giá : 220.000
 • Không có hình ảnh

  Thun tách kẽ

  Giá : 30.000
 • Không có hình ảnh

  Trainer EF Orthoplus Braces

  Giá : Liên Hệ
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (12)
 • Germany (20)
 • USA (52)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (26)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (14)
 • Korea (32)
 • Italy (16)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • Austria (5)
 • China (12)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • Russia (1)
 • Spain (7)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More