0

Có hơn 414 Sản phẩm

DỤNG CỤ

 • Không có hình ảnh

  Ấn khâu Band Pusher

  Giá : 50.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn M3

  Giá : 100.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn NSK

  Giá : 130.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn Sirona

  Giá : 140.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn W&H

  Giá : 140.000
 • Bảng so màu Chromascop

  Giá : 900.000
 • Bảng so màu Shade Guide A-D

  Giá : 1.000.000
 • Không có hình ảnh

  Bảng so màu Vita 3D

  Giá : 1.900.000
 • Không có hình ảnh

  Bảng so màu Vita Pan

  Giá : 2.000.000
 • Không có hình ảnh

  Banh môi một bên

  Giá : 30.000
 • Không có hình ảnh

  Banh môi nhựa

  Giá : 22.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 4×50

  Giá : 35.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 5×50

  Giá : 40.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 6×50

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Bẫy mão (nạy chóp)

  Giá : 28.000
 • Không có hình ảnh

  Bay sáp

  Giá : 30.000
 • Không có hình ảnh

  Bay trộn bằng nhựa

  Giá : 12.000
 • Không có hình ảnh

  Bay trộn Cement Inox

  Giá : 20.000
 • Không có hình ảnh

  Bộ cạo vôi tay 3 cây

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Bóc tách cán lớn

  Giá : 60.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (12)
 • Germany (20)
 • USA (52)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (26)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (14)
 • Korea (32)
 • Italy (16)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • Austria (5)
 • China (12)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • Russia (1)
 • Spain (7)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More