0

Có hơn 403 Sản phẩm

DỤNG CỤ

 • Không có hình ảnh

  Ấn khâu Band Pusher

  Giá : 50.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn M3

  Giá : 100.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn NSK

  Giá : 130.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn Sirona

  Giá : 140.000
 • Không có hình ảnh

  Bạc đạn W&H

  Giá : 140.000
 • Bảng so màu Chromascop

  Giá : 900.000
 • Bảng so màu Shade Guide A-D

  Giá : 1.000.000
 • Không có hình ảnh

  Bảng so màu Vita 3D

  Giá : 1.900.000
 • Không có hình ảnh

  Bảng so màu Vita Pan

  Giá : 2.000.000
 • Không có hình ảnh

  Banh môi một bên

  Giá : 30.000
 • Không có hình ảnh

  Banh môi nhựa

  Giá : 22.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 4×50

  Giá : 35.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 5×50

  Giá : 40.000
 • Không có hình ảnh

  Bánh xe vải 6×50

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Bẫy mão (nạy chóp)

  Giá : 28.000
 • Không có hình ảnh

  Bay sáp

  Giá : 30.000
 • Không có hình ảnh

  Bay trộn bằng nhựa

  Giá : 12.000
 • Không có hình ảnh

  Bay trộn Cement Inox

  Giá : 20.000
 • Không có hình ảnh

  Bộ cạo vôi tay 3 cây

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Bóc tách cán lớn

  Giá : 60.000
 • Danh mục sản phẩm
  Hãng sản xuất
 • Produits Dentaries
 • GC
 • Septodont
 • Dentsply
 • Vivadent
 • Cavex
 • Kerr
 • 3M ESPE
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Shofu
 • Masterdent
 • Vericom
 • Meta
 • Ultradent
 • SDI
 • Mani
 • Diadent
 • Sirona
 • Woodpecker
 • Gapadent
 • Prime
 • Kovax
 • SSWhite
 • DHARMA
 • Monitex
 • Protechno
 • ACTEON
 • Ardent
 • ART
 • Bảo Thạch
 • NSK
 • Osung
 • Suntan
 • TÀI
 • TPC
 • TOKUYAMA
 • PREVEST
 • BISCO
 • SYNMEDIC
 • TDI
 • TRI HAWK
 • KIN
 • Schuetz
 • PSP
 • Vannini
 • Tehnodent
 • CERKAMED
 • Nước sản xuất
 • France (9)
 • Germany (20)
 • USA (46)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (26)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (13)
 • Korea (27)
 • Italy (13)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • China (12)
 • Switzerland (10)
 • England (3)
 • Russia (1)
 • Spain (5)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)