0

Có hơn 55 Sản phẩm

MŨI KHOAN ĐÁ MÀI

 • Astropol Assortment 24

  Giá : 1.600.000
 • Astropol HP

  Giá : 98.000
 • Astropol PR

  Giá : 68.000
 • Cement gắn RelyX Luting 2

  Giá : 1.150.000
 • Không có hình ảnh

  Kẹp giấy nhám

  Giá : 10.000
 • Không có hình ảnh

  Mũi Carbide Dentsply

  Giá : 35.000
 • Không có hình ảnh

  Mũi Carbide SSWhite

  Giá : 37.000
 • Không có hình ảnh

  Mũi KC tay chậm

  Giá : 15.000
 • Không có hình ảnh

  Mũi kim cương PMD

  Giá : 14.000
 • Không có hình ảnh

  Mũi thép mài nhựa

  Giá : 50.000
 • Không có hình ảnh

  Nỉ đánh bóng

  Giá : 5.000
 • Không có hình ảnh

  Nỉ đánh bóng có cây

  Giá : 10.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (13)
 • Germany (20)
 • USA (52)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (26)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (14)
 • Korea (34)
 • Italy (16)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • Austria (5)
 • China (13)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • Russia (1)
 • Spain (7)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More