0

Có hơn 34 Sản phẩm

NHÓM KHÁC

 • Không có hình ảnh

  Cầm máu ViscoStat 1,2ml

  Giá : 130.000
 • Không có hình ảnh

  Cồn lít

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Cồn sát trùng 60ml

  Giá : 4.000
 • HEMOSTAL GEL

  Giá : Liên Hệ
 • Không có hình ảnh

  Keo dán hàm BONYplus 40g

  Giá : 95.000
 • Không có hình ảnh

  Keo dán hàm Fixodent 68g

  Giá : 145.000
 • Không có hình ảnh

  Nước cất lít

  Giá : 6.000
 • Không có hình ảnh

  Nước cất tiêm

  Giá : 1.500
 • Không có hình ảnh

  Nước Javel

  Giá : 15.000
 • Không có hình ảnh

  Ôxy già 60ml

  Giá : 3.000
 • Không có hình ảnh

  Povidine sát trùng 500ml

  Giá : 75.000
 • Không có hình ảnh

  Povidine sát trùng 90ml

  Giá : 16.000
 • Không có hình ảnh

  Tê bôi Prime Gel 30g

  Giá : 92.000
 • Không có hình ảnh

  Tê bôi STRAWBERRY 30ml

  Giá : 92.000
 • Không có hình ảnh

  Thủy ngân 30g

  Giá : 90.000
 • Danh mục sản phẩm
  Hãng sản xuất
 • Produits Dentaries
 • GC
 • Septodont
 • Dentsply
 • Vivadent
 • Cavex
 • Kerr
 • 3M ESPE
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Shofu
 • Masterdent
 • Vericom
 • Meta
 • Ultradent
 • SDI
 • Mani
 • Diadent
 • Sirona
 • Woodpecker
 • Gapadent
 • Prime
 • Kovax
 • SSWhite
 • DHARMA
 • Monitex
 • Protechno
 • ACTEON
 • Ardent
 • ART
 • Bảo Thạch
 • NSK
 • Osung
 • Suntan
 • TÀI
 • TPC
 • TOKUYAMA
 • PREVEST
 • BISCO
 • SYNMEDIC
 • TDI
 • TRI HAWK
 • KIN
 • Schuetz
 • PSP
 • Vannini
 • Tehnodent
 • CERKAMED
 • Nước sản xuất
 • France (9)
 • Germany (17)
 • USA (45)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (27)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (13)
 • Korea (27)
 • Italy (13)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • China (12)
 • Switzerland (10)
 • England (3)
 • Russia (1)
 • Spain (5)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)