0

Có hơn 178 Sản phẩm

PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

 • Không có hình ảnh

  Cây vặn chốt

  Giá : 35.000
 • Không có hình ảnh

  Chốt pin ngà Đài Loan

  Giá : 150.000
 • Không có hình ảnh

  Chốt Pivot

  Giá : 13.000
 • Không có hình ảnh

  Cone Gutta Percha

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Cone Paper Points

  Giá : 45.000
 • Không có hình ảnh

  Cone Percha Points HQ 40%

  Giá : 150.000
 • Không có hình ảnh

  Cone Percha Points HQ 50%

  Giá : 150.000
 • Không có hình ảnh

  Cone Percha Points HQ 60%

  Giá : 80.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (13)
 • Germany (20)
 • USA (52)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (26)
 • Australia (2)
 • Vietnam (10)
 • Taiwan (14)
 • Korea (34)
 • Italy (16)
 • Pakistan (4)
 • India (38)
 • Austria (5)
 • China (13)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • Russia (1)
 • Spain (7)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (3)
 • Poland (2)
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More