0
Không có hình ảnh

Cement gắn mắc cài Transbond™ XT 3M

Loại sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: GR005
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Hãng sản xuất: 3M ESPE
  • Nước sản xuất: USA
  • Giá : 1.550.000
    Giao hàng trên toàn quốc