0
Không có hình ảnh

Trâm nội nha Colorinox K-FlexoReamer_Trâm nạo Dentsply (15-40)

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: 048
 • Hãng sản xuất: Dentsply
 • Nước sản xuất: Switzerland
 • Giá : 194.000
  Giao hàng trên toàn quốc

 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More