0

Có hơn 87 Sản phẩm

THIẾT BỊ NHA KHOA

 • Không có hình ảnh

  Máy cạo vôi P5 Booster

  Giá : 19.000.000
 • Không có hình ảnh

  Máy cạo vôi U2 Plus

  Giá : 7.000.000
 • Không có hình ảnh

  Máy ép máng tẩy

  Giá : 3.500.000
 • Không có hình ảnh

  Máy hủy kim tiêm

  Giá : 550.000
 • Không có hình ảnh

  Máy mài thạch cao VN

  Giá : 3.400.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (23)
 • Germany (29)
 • USA (94)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (41)
 • Australia (8)
 • Vietnam (59)
 • Taiwan (33)
 • Korea (41)
 • Italy (18)
 • Pakistan (92)
 • India (44)
 • Austria (10)
 • China (66)
 • Malaysia (1)
 • Switzerland (12)
 • England (3)
 • E.U (1)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Canada (1)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Israel (11)
 • Hungary (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (56)
 • Ireland (1)
 • Ukraine (3)
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More