0

Có hơn 68 Sản phẩm

VẬT LIỆU PHỤC HÌNH

 • All-Bond Universal

  Giá : 1.471.000
 • Cement gắn Maxcem Elite

  Giá : 1.350.000
 • Cement gắn Micron Luting

  Giá : 300.000
 • Cement gắn RelyX Luting 2

  Giá : 1.150.000
 • Cement gắn tạm OraTemp

  Giá : 360.000
 • Không có hình ảnh

  Cement phosphate kẽm Adhesor 80g:40ml

  Giá : 260.000 240.000
 • CERA ETCH

  Giá : Liên Hệ
 • Ceramic Repair System Kit

  Giá : 4.000.000
 • Core-Flo DC Lite

  Giá : 884.000
 • Duo-Link Universal

  Giá : 1.077.000
 • eCement

  Giá : 4.495.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji I lớn (35g:20ml)

  Giá : 1.350.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji I nhỏ (15g:10g)

  Giá : 490.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji Plus (15g:7ml)

  Giá : 1.650.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji Plus bột (15g)

  Giá : 750.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji Plus nước 8g (7ml)

  Giá : 650.000
 • Không có hình ảnh

  Fuji PlusCEM (13,3g:7,2ml)

  Giá : 1.550.000
 • FUSION ULTRA D/C

  Giá : Liên Hệ
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (23)
 • Germany (29)
 • USA (94)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (41)
 • Australia (8)
 • Vietnam (59)
 • Taiwan (33)
 • Korea (41)
 • Italy (18)
 • Pakistan (92)
 • India (44)
 • Austria (10)
 • China (66)
 • Malaysia (1)
 • Switzerland (12)
 • England (3)
 • E.U (1)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Canada (1)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Israel (11)
 • Hungary (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (56)
 • Ireland (1)
 • Ukraine (3)
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More