0

Có hơn 108 Sản phẩm

VẬT TƯ TIÊU HAO

 • Áo giấy phẫu thuật

  Giá : 18.000
 • Bơm tiêm 10cc

  Giá : 110.000
 • Không có hình ảnh

  Chỉ khâu 2.0 Black silk

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Chỉ khâu 3.0 Black silk

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Chỉ khâu 4.0 Black silk

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Chỉ khâu 5.0 Black silk

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Cồn lít

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Cồn sát trùng 60ml

  Giá : 4.000
 • Không có hình ảnh

  Dây truyền dịch

  Giá : 8.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (20)
 • Germany (28)
 • USA (92)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (41)
 • Australia (8)
 • Vietnam (24)
 • Taiwan (24)
 • Korea (33)
 • Italy (17)
 • Pakistan (21)
 • India (43)
 • Austria (10)
 • China (37)
 • Malaysia (1)
 • Switzerland (11)
 • England (4)
 • E.U (1)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Canada (1)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Hungary (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (21)
 • Ireland (1)
 • Ukraine (3)
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More