0
 • Tài khoản: Công ty TNHH Dentaluck
  Số TK: 0420 1010 162 001
  Ngân hàng: Hàng hải (Maritimebank) – Chi nhánh: Hồ Chí Minh
 • Tài khoản: Nguyễn Thị Xuân Hương
  Số TK: 0231 000 154459
  Ngân hàng: Vietcombank (VCB) – Chi nhánh: DAKLAK
Danh mục sản phẩm
Nước sản xuất
 • France (13)
 • Germany (23)
 • USA (67)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (34)
 • Australia (3)
 • Vietnam (18)
 • Taiwan (21)
 • Korea (34)
 • Italy (16)
 • Pakistan (16)
 • India (39)
 • Austria (6)
 • China (15)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (23)
 • Ireland (1)
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More