• Tài khoản: Công ty TNHH Dentaluck
    Số TK: 0420 1010 162 001
    Ngân hàng: Hàng hải (Maritimebank) – Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  • Tài khoản: Nguyễn Thị Xuân Hương
    Số TK: 0231 000 154459
    Ngân hàng: Vietcombank (VCB) – Chi nhánh: DAKLAK