0

Có hơn 54 Sản phẩm

PRIME

 • Ấn khâu Band Pusher

  Giá : 60.000
 • Bộ cạo vôi tay 3 cây

  Giá : 45.000
 • Bóc tách cán lớn

  Giá : 60.000
 • Bóc tách cán nhỏ

  Giá : 25.000
 • Cán dao mổ

  Giá : 15.000
 • Cán gương

  Giá : 15.000
 • Cạo vôi 2 đầu

  Giá : 20.000
 • Cây ấn dây cung

  Giá : 25.000
 • Cây móc thun

  Giá : 25.000
 • Che nướu Soft Dam 2g

  Giá : 100.000
 • Dao làm sáp cán gỗ

  Giá : 25.000
 • Dao số 3

  Giá : 25.000
 • Kềm bấm Thạch cao

  Giá : 150.000
 • Kềm bấm xương

  Giá : 130.000
 • Kềm bẻ móc 3 chấu

  Giá : 75.000
 • Không có hình ảnh

  Kéo 14cm (thẳng, cong)

  Giá : 25.000
 • Không có hình ảnh

  Kéo 16cm (thẳng, cong)

  Giá : 25.000
 • Kẹp gắp

  Giá : 25.000
 • Kẹp gắp mắc cài

  Giá : 60.000
 • Kẹp giấy cắn

  Giá : 60.000
 • Kẹp khăn choàng

  Giá : 30.000
 • Kẹp phẫu tích 12cm

  Giá : 25.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (23)
 • Germany (29)
 • USA (94)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (41)
 • Australia (8)
 • Vietnam (59)
 • Taiwan (33)
 • Korea (41)
 • Italy (18)
 • Pakistan (92)
 • India (44)
 • Austria (10)
 • China (66)
 • Malaysia (1)
 • Switzerland (12)
 • England (3)
 • E.U (1)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Canada (1)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Israel (11)
 • Hungary (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (56)
 • Ireland (1)
 • Ukraine (3)
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More