0

Có hơn 20 Sản phẩm

PRIME

 • Ấn khâu Band Pusher

  Giá : 50.000
 • Bay trộn Cement Inox

  Giá : 20.000
 • Không có hình ảnh

  Bộ cạo vôi tay 3 cây

  Giá : 45.000
 • Bóc tách cán lớn

  Giá : 60.000
 • Cán dao mổ

  Giá : 15.000
 • Cán gắn cọ quét keo

  Giá : 25.000
 • Cán gương

  Giá : 15.000
 • Cây ấn dây cung

  Giá : 22.000
 • Che nướu Soft Dam 2g

  Giá : 100.000
 • Không có hình ảnh

  Kềm Mathieu cán vàng

  Giá : 450.000
 • Không có hình ảnh

  Kéo 10cm (thẳng, cong)

  Giá : 15.000
 • Nạy chóp Root Tip

  Giá : 30.000
 • Tê bôi Prime Gel 30g

  Giá : 90.000
 • Không có hình ảnh

  Đo túi nướu

  Giá : 20.000
 • Danh mục sản phẩm
  Nước sản xuất
 • France (19)
 • Germany (28)
 • USA (84)
 • Liechtenstein (73)
 • Japan (37)
 • Australia (3)
 • Vietnam (21)
 • Taiwan (22)
 • Korea (32)
 • Italy (17)
 • Pakistan (16)
 • India (43)
 • Austria (6)
 • China (35)
 • Malaysia (1)
 • Switzerland (10)
 • England (4)
 • E.U (1)
 • Russia (1)
 • Spain (10)
 • Canada (1)
 • Thailand (1)
 • Czech (2)
 • Hy Lạp (1)
 • Hungary (1)
 • Sweden (1)
 • Holland (4)
 • Poland (21)
 • Ireland (1)
 • Ukraine (3)
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More