0
Đèn tẩy trắng chân di động MD-666..
Đèn tẩy trắng chân di động MD-666.
Đèn tẩy trắng chân di động MD-666

Đèn tẩy trắng chân di động MD-666

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: MD-666
 • Đơn vị tính: Cái
 • Quy cách: Chuẩn
 • Nước sản xuất: Taiwan
 • Giá : 5.500.000
  Giao hàng trên toàn quốc
  Từ Khóa

 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More