0
Telio CS C&B Dispenser.
Telio CS C&B Dispenser

Telio CS C&B Dispenser

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: 561381AN
 • Đơn vị tính: Cái
 • Hãng sản xuất: Vivadent
 • Nước sản xuất: Liechtenstein
 • Giá : 2.200.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  Súng bắn vật liệu phục hình tạm

 • abc

  Giá : 1.000.000
 • E-Connect S

  Giá : Liên Hệ
 • Glucosite Gel

  Giá : 199.000
 • CHLORAXID 5% (chai nhỏ)

  Giá : 576.000
 • CHLORAXID 5% (chai lớn)

  Giá : 1.087.000
 • CHLORAXID 2% (chai lớn)

  Giá : 757.000
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • Mani
 • More