0
Telio CS C&B Dispenser.
Telio CS C&B Dispenser

Telio CS C&B Dispenser

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: 561381AN
 • Đơn vị tính: Cái
 • Hãng sản xuất: Vivadent
 • Nước sản xuất: Liechtenstein
 • Giá : 2.200.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  Súng bắn vật liệu phục hình tạm

 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More