0
Cement RelyX Luting 2
Cement RelyX Luting 2.

Cement gắn RelyX Luting 2

  • Mã sản phẩm: 3525 TKA
  • Đơn vị tính: Bộ
  • Quy cách: 11g/tube
  • Hãng sản xuất: 3M ESPE
  • Nước sản xuất: USA
  • Giá : 1.150.000
    Giao hàng trên toàn quốc