0

Cement gắn Micron Luting

Loại sản phẩm:
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Quy cách: Lọ 15g, nước 10ml, giấy trộn và muỗng
 • Hãng sản xuất: PREVEST
 • Nước sản xuất: India
 • Giá : 300.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  MICRON Luting

  Xi măng Glass Ionoment Luting gắn phục hình cố định

  Description (MÔ TẢ)

  Micron Luting is convenient self curing , fine particle, fluoride releasing, glass ionomer luting cement for crowns , bridges, securing inlays, onlays, post and orthodontic brackets.

  Indications (CHỈ ĐỊNH)

  * Cementation of inlays, onlays and crowns.
  * Cementation of posts and screws.
  * Attachment of metals orthodontics bands.

  Product benefits (CÔNG DỤNG)

  * High fluoride release.
  * Low solubility.
  * Translucent shade.
  * Very low film thickness

 • Core-Flo DC Lite

  Giá : 884.000
 • TheraCal LC

  Giá : 504.000
 • ZirClean

  Giá : 323.000
 • Duo-Link Universal

  Giá : 1.077.000
 • TheraCem

  Giá : 1.475.000
 • All-Bond Universal

  Giá : 1.471.000
 • eCement

  Giá : 4.495.000
 • TELIO CS C&B

  Giá : 2.700.000
 • Liquid strip (Glycerin)

  Giá : 570.000
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More