0

Súng bơm vật liệu tái tạo cùi Multicore Flow

Loại sản phẩm:
 • Đơn vị tính: Cái
 • Hãng sản xuất: Vivadent
 • Nước sản xuất: Liechtenstein
 • Giá : 1.400.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  Tỷ lệ 1:1

 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More