0
Multicore Flow
Multicore Flow.
Multicore Flow..
Multicore Flow…

Multicore Flow composite dạng lỏng tái tạo cùi răng

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: 578914AN
 • Đơn vị tính: Cái
 • Hãng sản xuất: Vivadent
 • Nước sản xuất: Liechtenstein
 • Giá : 2.100.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  MULTICORE Flow ®RC

  Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

  Multicore® là vật liệu tự trùng hợp hoặc kết hợp chiếu đèn dùng để tái tạo cùi răng. Với đặc trưng có hai độ sệt khác nhau, hai kĩ thuật tái tạo, hai phương pháp trùng hợp và có 4 màu nên Multicore® là một lựa chọn tốt ưu nhất cho việc tái tạo răng sống hoặc răng chết tuỷ bị mất một phần hay toàn bộ mão răng.

  Ưu điểm:

  * Độ sệt phù hợp cho mọi kĩ thuật.
  * Multicore HB dùng cho kĩ thuật đúc.
  * Multicore Flow dùng cho kĩ thuật matrix.

  Đã trải nghiệm lâm sàng rất lâu và chứng minh mang lại hiệu quả cao.

  Tuỳ chọn phù hợp cho mọi trường hợp: tự trùng hợp hoặc quang trùng hợp.

  Sản phẩm dùng kết hợp với keo dán Self-etch AdheE.

  Multicore® content

 • Core-Flo DC Lite

  Giá : 884.000
 • TheraCal LC

  Giá : 504.000
 • ZirClean

  Giá : 323.000
 • Duo-Link Universal

  Giá : 1.077.000
 • TheraCem

  Giá : 1.475.000
 • All-Bond Universal

  Giá : 1.471.000
 • eCement

  Giá : 4.495.000
 • TELIO CS C&B

  Giá : 2.700.000
 • Liquid strip (Glycerin)

  Giá : 570.000
 • Vivaglass CEM PL

  Giá : 1.470.000
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More