0
TELIO CS C&B
TELIO CS C&B.
TELIO CS C&B….
TELIO CS C&B…
TELIO CS C&B..

TELIO CS C&B

Loại sản phẩm:
 • Mã sản phẩm: 628246AN
 • Đơn vị tính: Cặp
 • Hãng sản xuất: Vivadent
 • Nước sản xuất: Liechtenstein
 • Giá : 2.700.000
  Giao hàng trên toàn quốc

  TELIO C&B

  Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

  Telio CS C&B là vật liệu composite tự trùng hợp được dùng để làm phục hình tạm (cầu mão, inlays, onlays, veneers) ngay tại phòng nha. Telio CS C&B có ưu điểm thao tác dễ dàng, nhanh chóng cộng với đặc tính cơ học tốt và tạo ra phục hình tạm thẩm mỹ tự nhiên.

  Ưu điểm:
  * Chịu lực cao và chống mài mòn.
  * Độ khít sát chính xác.
  * Bảo vệ mô và tủy răng.
  * Dễ sử dụng nhờ ống trộn tự động khi bơm.

  Vật liệu làm cầu mão tạm, veneer tạm tại phòng mạch (Đơn giản, nhanh chóng và chính xác, màu sắc tự nhiên thẩm mỹ)

  Telio C&B CONTENT

 • Core-Flo DC Lite

  Giá : 884.000
 • TheraCal LC

  Giá : 504.000
 • ZirClean

  Giá : 323.000
 • Duo-Link Universal

  Giá : 1.077.000
 • TheraCem

  Giá : 1.475.000
 • All-Bond Universal

  Giá : 1.471.000
 • eCement

  Giá : 4.495.000
 • Liquid strip (Glycerin)

  Giá : 570.000
 • Vivaglass CEM PL

  Giá : 1.470.000
 • JenD
 • Vivadent
 • 3M ESPE
 • Dentsply
 • GC
 • PREVEST
 • OSUNG
 • PRIME
 • Ultradent
 • Trent Dent
 • Zhermack
 • DMG
 • Cavex
 • More